plăcerea lecturii

Florilegiu: Iosif, France

În săptămîna 9-15 octombrie 2017, în Florilegiu s-au adăugat frînturi din:

St. O. Iosif (1875-1913)

Nicolae Manolescu scria că St. O. Iosif, născut la 11 octombrie 1875, este o „adevărată placă turnantă a poeziei noastre de la sfîrșitul secolului XIX și începutul secolului XX”. Despre scurta viață a lui St. O. Iosif, încheiată la doar 37 de ani, găsiți cîteva rînduri în articolul care cuprinde și minunatul cîntec de leagăn pe care l-a scris pentru fiica sa, Corina. Deși aproape uitat astăzi ca poet, reușitele sale traduceri încă rezistă timpului, dintre ele puteți citi Ucenicul vrăjitor de Goethe în tălmăcirea sa.

Citat St. O. Iosif

Anatole France (1844-1924)

Anatole France (pe numele adevărat Anatole François Thibault) a murit în ziua de 12 octombrie 1924. Scriitor erudit, unul din marii stiliști francezi, s-a manifestat ca un umanist desăvîrșit luptînd împotriva oricărui tip de fanatism. În 1921 primise Premiul Nobel pentru Literatură „ca o recunoaștere a strălucitelor lui realizări literare, caracterizate prin noblețea stilului, o adîncă simpatie față de oameni, grație și un autentic temperament galic”. Pe Don Quijote și pe Sancho Panza îi puteți reîntîlni în gravurile de neuitat ale lui Gustave Doré.

citat Anatole France
Anatole France, Crima lui Sylvestre Bonnard, în românește de Sergiu Dan, Editura de stat pentru literatură și artă, București, 1960


Trimiterea de comentarii nu este, pentru moment, posibilă, dar îmi puteți scrie oricînd.